Pismo Przewodniczącego Federacji ZZ SM do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1917

Pismo Przewodniczącego Federacji ZZ SM do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

FZZSM-II-17-18.pdf