Kapituła Medalu za Zasługi dla NSZZ FSG

Kapituła Medalu za Zasługi dla NSZZ FSG.

Regulamin Kapituły Medalu za Zasługi dla NSZZ FSG zatwierdzony uchwałą nr 26/X/2018 z dnia 10.04.2018 roku.

Regulamin Kapituły – pdf

wzór wniosku o nadanie medalu – doc

wzór wniosku o nadanie medalu – pdf

Skład Kapituły:

Bartłomiej Galanty – Przewodniczący Kapituły

Członkowie:

  1.  Kryspin Żytkowicz
  2. Krzysztof Wiśniewski
  3. Piotr Baranicz
  4. Mariusz Wiśniewski