Kapituła Medalu za Zasługi dla NSZZ FSG

Kapituła Medalu za Zasługi dla NSZZ FSG.

Regulamin Kapituły Medalu za Zasługi dla NSZZ FSG zatwierdzony uchwałą nr 26/X/2018 z dnia 10.04.2018 roku.

Regulamin Kapituły – pdf

wzór wniosku o nadanie medalu – doc

wzór wniosku o nadanie medalu – pdf

Skład Kapituły:

Mieczysław WOŁOSZCZUK – Przewodniczący Kapituły

Członkowie:

Iza Sieńkowska – Pasiowiec
Bartłomiej Galanty
Kryspin Żytkowicz
Piotr Szejn
Jacek Zakrzewski
Waldemar Zapałowski