Brakuje prawie 1/5 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ponad 2100 wolnych etatów

1279

W ,,Dzienniku Gazecie Prawnej” podano, że na dzień 31 marca 2024 r. ilość wakatów w Straży Granicznej wynosi 2116, a kryzys kadrowy trwa pomimo podwyżek. W artykule wskazano na aspekt ciężkiej i wymagającej  służby, ograniczone możliwości awansu i dysproporcje w uposażeniach z wojskiem. 

Biuro ZG NSZZ FSG

Więcej:  https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/9489655,brakuje-prawie-15-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-ponad-2100-wolny.html