Odpowiedź na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 13 grudnia 2023 ROKU.

2373