Rada Funduszu Prawnego

SKŁAD RADY FUNDUSZU PRAWNEGO

PRZEWODNICZĄCY: Zbigniew Caban

CZŁONKOWIE:

  • Maciej Kuszilek
  • Emil Czwaliński
  • Dariusz Rubach
  • Andrzej Dzieszkiewicz

WNIOSKI DO RADY FUNDUSZU PRAWNEGO

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW DO RADY FUNDUSZU PRAWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

WNIOSKI DO RADY FUNDUSZU PRAWNEGO PROSZĘ PRZESYŁAĆ POPRZEZ PRZEWODNICZĄCYCH TERENOWYCH / ODDZIAŁOWYCH ORGANIZACJI NSZZ FSG ;

WNIOSEK ZAOPINIOWANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RODZIMEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ PROSZĘ PRZESYŁAĆ / DOSTARCZAĆ DO PRZEWODNICZĄCEGO LUB CZŁONKÓW RADY FUNDUSZU PRAWNEGO, BIURA ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ FSG W WARSZAWIE;

WYKAZ ADRESÓW GDZIE NALEŻY KIEROWAĆ WNIOSKI:

BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ
02-148 WARSZAWA, UL. 17 STYCZNIA 23, TEL 022 5004507, 5004508, fax 5004750

Przewodniczący Zarządów Oddziałowych NSZZ FSG