Struktura Związku

Struktura Związku

Skład Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej:

Marcin KOLASA – Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Dariusz Rubach – Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZG NSZZ FSG

Dorota Kowalenko – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Kryspin Żytkowicz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Emil Czwaliński – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Andrzej Dzieszkiewicz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kielar – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Tomasz Figiel – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Wojciech Baran – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Leszek Kogut– Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Skład Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej:

Marcin KOLASA – Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Dorota Kowalenko– Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Kryspin Żytkowicz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Emil Czwaliński – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Andrzej Dzieszkiewicz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kielar – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Tomasz Figiel – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Dariusz Rubach – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Wojciech Baran – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Leszek Kogut– Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Bartłomiej Galanty – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Bieszczadzkim OSG

p.o Tomasz Stefaniak – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadodrzańskim OSG

Tomasz Głuszek – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej

Zbigniew Caban – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Śląskim OSG

Maciej Węsierski – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Morskim OSG

Robert Lis – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG

– Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadbużańskim OSG

Dariusz Żabiński – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Karpackim OSG

Arkadiusz Marczuk – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Piotr Baranicz – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim OSG

Paweł Wysocki – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Komendzie Głównej Straży Granicznej

Maciej Kuszilek – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Warmińsko-Mazurskim OSG

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

Michał Gołąbek – Przewodniczący GKR NSZZ FSG

Renata Sulima – Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG

Sebastian Dobrowolski – Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG

Eugeniusz Wądołowski – Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG

Stanisław Legierski – Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG