Struktura Związku

Struktura Związku

Skład Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej:

Marcin KOLASA – Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Dariusz Rubach – Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZG NSZZ FSG

Leszek Kogut – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Kryspin Żytkowicz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Tomasz Figiel  – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Piotr Wiatr – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Emil Czwaliński – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Renata Sulima – Wiceprzewodnicząca ZG NSZZ FSG

Wojciech Baran – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Tomasz Skreczko – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Andrzej Bednarz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Jacek Cytrynowicz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG


Skład Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej:

Marcin KOLASA – Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Dariusz Rubach – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Śląskim OSG

Krzysztof Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadbużańskim OSG

Dariusz Żabiński – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Karpackim OSG

Bartłomiej Galanty – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Bieszczadzkim OSG

Maciej Kuszilek – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Warmińsko-Mazurskim OSG

Piotr Baranicz – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim OSG

Maciej Węsierski – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Morskim OSG

Renata Zuterek – Przewodnicząca Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadodrzańskim OSG

Robert Lis – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG

Arkadiusz Marczuk – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Tomasz Dziedzina – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Marcin Korzeniowski – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Wyższej Szkole Straży Granicznej

Paweł Wysocki – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Komendzie Głównej Straży Granicznej

Leszek Kogut – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Kryspin Żytkowicz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Tomasz Figiel  – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Piotr Wiatr – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Emil Czwaliński – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Renata Sulima – Wiceprzewodnicząca ZG NSZZ FSG

Wojciech Baran – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Tomasz Skreczko – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Andrzej Bednarz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Jacek Cytrynowicz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG


Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

Mariusz Muzyka – Przewodniczący GKR NSZZ FSG

Magdalena Miłkowska – Wiceprzewodnicząca GKR NSZZ FSG

Stanisław Legierski – Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG

Tomasz Hryniewski – Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG

Adam Puciłowski – Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG