Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

5413

Zgodnie z zapowiedziami wypłata wyrównania w całości za miesiące styczeń, luty i marzec planowana jest na 28 marca br.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/444

Biuro ZG NSZZ FSG