Informacja w sprawie wyrównania uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej

20693

Informacja w sprawie wypłaty wyrównania wzrostu uposażeń funkcjonariuszy SG.

Z uzyskanych informacji wynika, że rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej zostało podpisane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i zostało skierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do podpisu.

Następnie rozporządzenie musi zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw. W związku z tym planowany termin wypłaty wyrównania w całości za miesiąc styczeń, luty i marzec to czwartek tj. 28 marca br.

Od 1 kwietnia funkcjonariuszom SG zostanie wypłacone uposażenie według nowych stawek.

Biuro ZG NSZZ FSG