Deklaracja

Deklaracja przynależność do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Deklaracja NSZZ FG