STATUT

Statut NSZZ FSG uchwalony dniu 26 lutego 2021 roku na XV Nadzwyczajnym Statutowym Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ FSG i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.03.2021 roku.

STATUT NSZZ FSG.pdf