Spotkanie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

2141

W dniu dzisiejszym (18 marca br.) Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwińskim oraz wiceministrem Czesławem Mroczekiem.

Podczas spotkania poruszono wiele istotnych kwestii jak również spraw, które wymagają zmian. Przewodniczący ZG NSZZ FSG wniósł m.in. o dokonanie zmiany przepisów ustawy o Straży Granicznej dotyczących składników wchodzących w skład uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dotyczących urlopu dodatkowego za służbę pełnioną w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Ponadto zaapelował o uchylenie części przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i wprowadzenia zniżek w wysokości 50% na przejazdy pociągami krajowymi „PKP Intercity” SA i innych przewoźników poza czasem służby bądź pracy.

Kolejną omawianą kwestią była potrzeba zrównania świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Straży Granicznej ze świadczeniami żołnierzy lub SOP.

Minister Kierwiński poinformował Przewodniczącego ZG NSZZ FSG, że NSZZ FSG otrzyma pisemną odpowiedź na przedstawione zagadnienia po dokonanej analizie. Jednocześnie stwierdził, że jest zwolennikiem ujednolicenia przepisów w służbach. Ponadto przekazał, że w MSWiA trwają rozmowy o potrzebie zmiany przepisów mieszkaniowych oraz prace nad wyeliminowaniem różnic płacowych między żołnierzami a funkcjonariuszami.

Biuro ZG NSZZ FSG