Odpowiedź MSWiA na interpelację w sprawie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA za rok 2023.

3583

https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=D3CJXU&view=null

,,Jednocześnie wymaga podkreślenia, że ustawa okołobudżetowa obowiązywała do 31 grudnia 2023 r., tym samym obecnie nie ma możliwości zmiany jej przepisów.

Odnosząc się natomiast do pytania Państwa Posłów o dalsze działania w omawianym obszarze, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024[4] nie powiela regulacji zawartych w art. 41 ust. 3 poprzednio obowiązującej ustawy okołobudżetowej. Powyższe oznacza, że podwyższenie uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w 2024 r. następuje od 1 stycznia 2024 r.”.