W dniu 12 stycznia 2021 roku odbyła się Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, której przedmiotem było rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.

382

Poniżej link:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=04D217FC410543B2C125864C004D3B5A#