KOMUNIKAT

538

Dnia 9 marca 2016 roku w Warszawie, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG.

W trakcie obrad poruszono sprawy dotyczące między innymi:

  • dodatkowych etatów „pod” utworzenie Karpackiego Oddziału SG finansowanych z rezerwy celowej;
  • wystosowania do KGSG pisma dotyczącego naliczania mnożnika 0,5% za każdy rok służby przepracowany w warunkach z narażeniem życia;
  • wystąpienia z pismem do KGSG o ubezpieczenie NNW do pojazdów służbowych;
  • przedłużenia okresu władania przez NSZZ FSG ośrodka w Łazach;
  • pracami zespołu ds. ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza;
  • „czarnego pijaru” i wysoce kontrowersyjnych metod, stosowanych na stronach internetowych przez niektóre Zarządy Oddziałowe.

Wypracowano stanowisko Prezydium ZG NSZZ FSG, zmierzające do ujednolicenia oświadczenia o stanie majątkowym funkcjonariusza SG, względem wszystkich funkcjonariuszy podległych MSWiA.

A także podjęto między innymi decyzje o:

  • wystosowanie do KGSG pisma w sprawie rozszerzenia i ujednolicenia badań okresowych na stanowisku pracy/służby;
  • wystąpieniu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komorniczej;
  • organizacji i pokryciu kosztów XXV – lecia NSZZ FSG;
  • zakupu sprzętu biurowego.

Dyskutowano nad sprawami bieżącymi Związku. Omówiono sprawy finansowe.

Wiceprzewodniczący – Sekretarz ZG NSZZ FSG

Piotr Grabowski