Przewodniczący NSZZ FSG Marcin Kolasa wygrał cywilny proces o ochronę dóbr osobistych.

651

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dn. 9 stycznia 2024 r. podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku dotyczący naruszenia dóbr osobistych Powoda Marcina Kolasy.

Pozwany R. Sz. naruszył dobra osobiste Powoda Marcina Kolasy i Sąd uznał w całości za słuszne roszczenia z pozwu.

Pozwany musi między innymi usunąć skutki naruszenia dóbr osobistych Powoda Marcina Kolasy poprzez opublikowanie na stronach internetowych, na których dokonywał wpisów przeprosin.

Dodatkowo R. Sz. zobowiązany jest wpłacić zasądzoną przez Sąd kwotę na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wyrok jest prawomocny.

Biuro ZG NSZZ FSG