Wstępny projekt ustawy budżetowej na 2018 r

589
Sejm RP

Wstępny projekt ustawy budżetowej na 2018 r. wraz z uzasadnieniem obejmujący również „Planowanie w układzie zadaniowym na 2018 rok – Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2018 rok i dwa kolejne lata”.

Pismo przewodnie MRiF 29.08.2017 r.pdf

Planowanie w układzie zadaniowym 2018 rok.zip

Uzasadnienie do PUB 2018 na RDS.pdf

zal PDF na RDS 29.08.2017.zip