Wniosek Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych o dodatkowe środki na nagrody dla funkcjonariuszy.

640