Portal prawo.pl o pluralizmie w służbach mundurowych.

267

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy zakładający pluralizm związkowy w służbach – m.in. w Policji i Służbie Więziennej. Zabiegała o to NSZZ „Solidarność”, której zdaniem rozszerzy to prawo funkcjonariuszy do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. – Wprowadzenie ustawy w życie może doprowadzić do upolitycznienia związków w służbach – uważa NSZZ Policjantów. Z kolei według „S” monopol związkowy w służbach jest niesprawiedliwy, bo ogranicza prawo do swobodnego zrzeszania się w związkach.

Chodzi o prezydencki projekt, który ma znowelizować ustawy o Policji, Straży Granicznej oraz Służbie Więziennej. Nowela dotyczy rozszerzenia prawa funkcjonariuszy tych służb w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. O takie zmiany wnioskowało NSZZ „Solidarność”.

Obecnie funkcjonariusze Policji, Służby Granicznej i Służby Więziennej mogą zrzeszać się tylko w jednym związku zawodowym działającym w danej formacji. Proponowany projekt znosi takie ograniczenie, a co za tym idzie umożliwia funkcjonariuszom tych służb wybranie związku zawodowego, do którego chcą wstąpić. Zdaniem Kancelarii Prezydenta wprowadzenie zmian w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej uzasadnia „gwarantowana na mocy art. 59 ust. 1 Konstytucji RP wolność koalicji związkowej”. czytaj więcej…

źródło:https://www.prawo.pl