Pismo z MSWiA

437

Pismo w sprawie wyznaczenia przedstawiciela resortu do prac w Podzespole problemowym ds. służb mundurowych, informujące że stałym przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pismo do Pana Mariusza Tyl.pdf