Rozpoczęcie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej 2018

1087
W dniu 16 października 2018 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie odbyło się uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej 2018.
Organizatorem zawodów jest Centrum Szkolenia Straży Granicznej przy współudziale Niezależnego Samorządnego Związeku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Honorowy patronat nad Mistrzostwami objął Komendant Główny Straży Granicznej – gen. bryg. SG Tomasz Praga, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki oraz Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej mjr SG Marcin Kolasa.
Głównym celem, jaki przyświeca turniejowi jest wyłonienie Mistrza Straży Granicznej w Piłce Siatkowej, a także podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja form aktywnego wypoczynku oraz integracja funkcjonariuszy naszej formacji. 10 drużyn, reprezentujących oddziały Straży Granicznej i ośrodek szkolenia, rywalizuje o tytuł Mistrza Straży Granicznej w Piłce Siatkowej.
Mistrzostwa odbywają się w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A. Mistrzostwa zakończą się w dniu 18 października br.

Zawody odbyły się dzięki finansowemu wsparciu, które udzielił Zarząd Główny NSZZ FSG i firma PZU.