Podziękowania od Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL

405