Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz członków ich rodzin w COMPENSA TU na Życie S.A.

872

Szanowni Państwo,  

Z przyjemnością informujemy, że NSZZ FSG we współpracy z ZEiRSG i brokerem PIB Broker S.A. (dawniej WDB S.A.) zakończył z sukcesem trwające od kilku miesięcy negocjacje dotyczące wdrożenia nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz Ich Współmałżonków/Partnerów i Pełnoletnich Dzieci w COMPENSA TU na Życie S.A.

Nowy program zaczyna funkcjonować od dnia 1 marca 2024 roku. Już teraz zachęcamy Państwa do zapisu do programu.

Do ubezpieczenia przystępować mogą Emerytowani Funkcjonariusze i Emerytowani Pracownicy Cywilni Straży Granicznej do 72 roku życia, zaś osobom po ukończeniu 72 roku życia dedykowany jest program grupowej kontynuacji, która obowiązuje do ukończenia 76 roku życia.

Największe zalety nowego programu to:

 • wysokie świadczenia, szeroki zakres ochrony
 • możliwość rozszerzenia zakresu o pakiety dodatkowe – wykaz na ulotce z programem
 • BRAK KARENCJI – zgodnie z opisem na ulotce z programem
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego – wariant VIP plus: 64 jednostki chorobowe
 • szeroki katalog operacji medycznych – aż 611 operacji
 • leczenie specjalistyczne – 15 zabiegów medycznych
 • wypłata za pobyt w szpitalu w następstwie choroby min. 2 dni (jedna zmiana daty), wypłata pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku min. 1 dzień (bez zmiany daty),
 • rozszerzenie zakresu o PARTNERA – wskazując partnera w deklaracji przystąpienia podając imię, nazwisko i PESEL obejmu go zakres tak jak współmałżonka tj. : śmierć partnera , śmierć rodziców partnera, poważne zachorowania partnera
 • poważne zachorowanie małżonka – wariant max: 57 jednostek chorobowych
 • poważne zachorowanie dziecka – 31 jednostek chorobowych
 • szeroki zakres świadczeń ASSISATNCE
 • możliwość zapisu w wersji papierowej lub w formule on-line
 • szybka realizacja świadczeń – poprzez stronę internetową www.compensa.pl, możliwość zgłoszenia roszczeń również w formie e-mail: roszczenia@compensazycie.com.pl

W celu zapoznania się ze szczegółami programu przekazujemy Państwu ulotkę z zakresem ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, druki deklaracji przystąpienia oraz wzór do zapisu on-line.

Wszystkie dodatkowe pytania i wątpliwości możecie Państwo kierować bezpośrednio do Biura Ubezpieczeń Grupowych:

PIB BROKER S.A. (dawniej WDB S.A.)

Ul. Migdałowa 4 lok.28

02-796 Warszawa

T: +48 503 976 160; 22 628 46 41

E: ubezpieczeniaemeryci@pib-broker.pl