Nowy dodatek podpisany przez Prezydenta RP!

1741

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę, która wprowadzi nowy dodatek „antyemerytalny” dla funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby.

Celem tego świadczenia jest zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby. Świadczeniem za długoletnią służbę będzie przysługiwało w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

Świadczenie za długoletnią służbę, co do zasady, nie będzie stanowiło składnika uposażenia lub dodatku do uposażenia i tym samym, nie będzie stanowić podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej. Ustawa w odpowiednich zmianach do ustaw wprowadza wyjątek, kiedy to świadczenie będzie wliczone do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej.

Warunkiem wliczenia świadczenia do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej będzie osiągnięcie przez funkcjonariusza i żołnierza 32 lat wysługi emerytalnej.

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-lutym-2023-r,64192