List Ministra Mariusza Kamińskiego do Horsta Seehofera, Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny RFN

205

Szanowny Panie Ministrze

dziękuję za Pański list oraz wyrażone wsparcie dla działań polskiej Straży Granicznej, zwłaszcza za te pełne uznania słowa pod adresem naszych funkcjonariuszy, którzy w bardzo trudnych warunkach, 24 godziny na dobę, chronią naszą wspólną granicę zewnętrzną.

Sytuacja na granicy Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą jest bezwzględnym i motywowanym politycznie działaniem reżimu Aleksandra Łukaszenki. To element wojny hybrydowej prowadzonej przeciw Polsce i Unii Europejskiej, przy pełnej akceptacji Władimira Putina. Niestety doskonale widać, że służby białoruskie cynicznie wykorzystały doświadczenia z kryzysu migracyjnego, którego Europa doświadczyła w 2015 roku. Wówczas to właśnie Republika Federalna Niemiec była jednym z krajów najbardziej dotkniętych problemami związanymi z masową nielegalną migracją. Cieszy mnie Pana zrozumienie dla naszych działań, mających na celu obronę nienaruszalności zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. 

Polskie i niemieckie służby współdziałają od wielu lat. Bardzo dziękuję za Pana ofertę zintensyfikowania tej współpracy. Niewątpliwie, podobnie jak w roku 2015, jedną z kluczowych ról w napędzaniu kryzysu migracyjnego odgrywają zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się przemytem ludzi. Migranci ekonomiczni płacą olbrzymie kwoty, aby dostać się do Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że zdecydowane uderzenie w ten haniebny proceder, zmieni sytuację na naszej wspólnej granicy. Dlatego na Pana ręce przekazuję ofertę pełnego wsparcia i pomocy ze strony polskiej Policji i podległych mi służb specjalnych w walce z tymi organizacjami przestępczymi. Ustalenia naszych służb wskazują, że  wielu organizatorów tego przestępczego procederu przebywa legalnie na terenie Niemiec. Jesteśmy gotowi do przekazania stronie niemieckiej szczegółowych ustaleń. Jest to niezmiernie ważne, gdyż to właśnie Niemcy pozostają krajem docelowym dla większości migrantów. Jak owocna jest kooperacja naszych służb, pokazują wspólne patrole realizowane przez funkcjonariuszy z polsko-niemieckich placówek: w Świecku, w Ludwigsdorfie i Pomellen. Nasze służby od lat razem dbają o bezpieczeństwo mieszkańców terenów przygranicznych.

Polska popiera rozszerzenie sankcji wobec reżimu Łukaszenki oraz nałożenie sankcji na linie lotnicze czerpiące korzyści z przewożenia nielegalnych migrantów na teren Białorusi. Tylko sankcje i twarde, wspólne stanowisko państw członkowskich, powstrzymają przerzucanie na Białoruś kolejnych tysięcy migrantów ekonomicznych. Liczymy również na wspólne działania w sprawie readmisji i realizacji polityki powrotowej. Głos Niemiec w tej sprawie będzie bardzo ważny na arenie międzynarodowej. 
Z troską patrzymy też na sytuację Litwy i Łotwy. Polska i Niemcy powinny wspólnie udzielić im realnej pomocy, pamiętając, że również one ochraniają zewnętrzną granicę UE.

Jeszcze raz dziękuję za Pański list i deklarację bliższej współpracy naszych służb. Bezpieczeństwo polskich i niemieckich obywateli powinno pozostać absolutnym priorytetem w podejmowanych przez nas działaniach. 

Z pozdrowieniami
Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/list-ministra-mariusza-kaminskiego-do-horsta-seehofera-federalnego-ministra-spraw-wewnetrznych-budownictwa-i-ojczyzny-rfn