Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości

2004

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości stanowiące odpowiedź na pismo FZZ SM z dnia 26 października 2017 r., w sprawie braku w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. dodatkowych środków na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

PISMO-Minister-Sprawiedliwosci.pdf