ZO PRZY ŚMOSG PRZYSTĘPUJE DO POZWU ZBIOROWEGO

704

W dniu 01.08.2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy SMOSG w Raciborzu. Na posiedzeniu przyjęto m.in. uchwałę dotyczącą przystąpienia do pozwu zbiorowego dotyczącego waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy SG od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2014 r. oraz wyznaczenia do obsługi pozwu zbiorowego firmę  „OMEGA Kancelarie Prawne” Sp. Z o.o. , która podejmie się realizacji obsługi członków NSZZ FSG przy ŚMOSG w Raciborzu w postępowaniu polubownym i sądowym dotyczącym waloryzacji wynagrodzeń.

     Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Raciborzu Mariusz Wiśniewski