Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej – 2017 r.

980
Koszalin Mistrzostwa SG

W dniu 29 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej, organizowane we współpracy COSSG i NSZZ FSG. Mistrzostwa odbywają się dzięki wsparciu finansowemu PZU Życie S.A.

Honorowy patronat nad przebiegiem Mistrzostw objął Komendant Główny Straży Granicznej – gen. bryg. Marek ŁAPIŃSKI.

Zaproszenie do udziału w komitecie honorowym przyjęli Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Koszalina, Starosta Koszaliński oraz Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Celem organizowanego turnieju jest wyłonienie Mistrza Straży Granicznej w Piłce Nożnej, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja form aktywnego wypoczynku oraz integracja środowiska funkcjonariuszy.

W tegorocznych Mistrzostwach weźmie udział 14 zespołów reprezentujących jednostki organizacyjne Straży Granicznej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

* * * * *

Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonał Komendant COSSG – płk SG Grzegorz Skorupski, życząc wszystkim zawodnikom, aby turniej przebiegał w zaciętej, sportowej atmosferze, zgodnie z zasadami fair – play.

Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/23533,Mistrzostwa-Strazy-Granicznej-w-Pilce-Noznej-2017-r.htm