Poparcie NSZZ FSG dla protestujących pielęgniarek

506

W Warszawie trwa protest położnych i pielęgniarek. Protestujące żądają wzrostu wynagrodzeń o 1,5 tys. złotych w ciągu 3 lat. Zaproponowane przez ministerstwo zdrowia podwyżki są ich zdaniem za małe. Do protestujących kobiet wyszedł prof. Marian Zembala, który zaproponował podwyżki w wysokości 400 zł przez kolejne cztery lata.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej solidaryzuje się i utożsamia z postulatami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. OZZPiP swoją postawą po raz kolejny udowadnia, że  poprawa jakości opieki zdrowotnej jest dla niego nadrzędnym celem.

Poparcie ze strony NSZZ FSG.pdf