Postępowanie przed komisjami lekarskimi podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz stosunków orzeczeń wydawanych przez te komisje

2701

OPINIA PRAWNA  w przedmiocie:

Postępowanie przed komisjami lekarskimi podległych ministrowi spraw wewnętrznych oraz stosunków orzeczeń wydawanych przez te komisje

Opinia prawna opinie lekarskie.pdf

Warszawa 28-06-2018r