Życzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej

593

„Jestem dumny, że przewodzę formacji, której funkcjonariusze profesjonalnie wypełniają złożone Ojczyźnie zobowiązanie, dla których służba w Straży Granicznej to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja – misja służenia innym”.