Awanse generalskie w Straży Granicznej

922

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie trzem oficerom Straży Granicznej.

Wręczenie nominacji przez Prezydenta odbędzie się w przeddzień Święta Straży Granicznej, w piątek 15 maja br. w Pałacu Prezydenckim.

Na stopnień generała Straży Granicznej awansowani zostali: 

  • płk SG Robert Inglot – Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej;
  • płk SG Grzegorz Niemiec – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;
  • płk SG Andrzej Prokopski – Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej oraz na stopień generała Straży Granicznej mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

źródło: https://www.prezydent.pl