Z okazji Święta Policji przypadającego w 100. Rocznicę powołania Policji Państwowej

528

Z okazji Święta Policji przypadającego w 100. Rocznicę powołania Policji Państwowej w imieniu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej składam wszystkim Policjantkom, Policjantom
i Pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia osobistej i zawodowej pomyślności. 

Dzisiejszy dzień jest szczególną okazją aby życzyć Wam samych sukcesów, poczucia stabilizacji zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennych obowiązkach. Niechaj trudna i odpowiedzialna służba będzie dla Was zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia,
a wszystkim Waszym działaniom towarzyszy ludzka przychylność, życzliwość przełożonych i godne wynagrodzenie!

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa