Straż Graniczna na misjach w Bułgarii i w Grecji

1229

30 funkcjonariuszy Straży Granicznej rozpoczyna dziś misję w Bułgarii. Działania realizowane są w ramach wspólnych operacji koordynowanych przez Agencję Frontex. Od wczoraj w w Grecji służbę pełni załoga śmigłowca, patrolując z powietrza obszary morskie wokół wyspy Lesbos.

W działaniach operacyjnych koordynowanych przez Agencję Frontex na misjach zagranicznych w różnych krajach EU jeszcze do wczoraj przebywało ok. 38 funkcjonariuszy SG. Wczoraj (16.08.16) na Lesbos rozpoczęła się misja helikopterowa (16.08-30.09.2016) oraz trzy misje 3-osobowych zespołów patrolowych na Lesbos, Chios i Kos. Dziś misje w Bułgarii rozpoczyna 30 funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę w Podlaskim (8), Nadbużańskim (6), Karpackim (6), Bieszczadzkim (4), Morskim (3) i Warmińsko – Mazurskim Oddziale Straży Granicznej (3). Są to specjaliści ds. nadzoru granic i kontroli ruchu granicznego.
6 funkcjonariuszy SG będzie wspierało działania prowadzone w placówkach granicznych usytuowanych na granicy bułgarsko-tureckiej (Lesovo, Malko Tarnovo) oraz na granicy bułgarsko-serbskiej (Kalotina). Pozostałych 24 funkcjonariuszy SG będzie patrolować bułgarsko-turecką oraz bulgarsko-serbską tzw. „granicę zieloną”. Patrole będą realizowane przy wykorzystaniu 4 terenowych samochodów patrolowych SG, wyposażonych w przenośny sprzęt termo- i nokto-wizyjny, jak również 2 pojazdów PJN.
PJN, czyli tzw. przewoźna jednostka nadzoru, to pojazd obserwacyjny wyposażona w kamery, w tym również termowizyjne, umożliwiające obserwację, zarówno w dzień, jak i w nocy. Sprzęt ma możliwość zapisu obrazu z kamer.
Część funkcjonariuszy zakończy misję 14 września. Pozostali wrócą do Polski dopiero po 12 października, z funkcjonariuszami, który rozpoczną uzupełnią kontyngent rozpoczynając misję w Bułgarii we wrześniu.Z każdym rokiem Straż Graniczna bierze udział w coraz większej liczbie wspólnych operacji Agencji Frontex na granicach lądowych, morskich i powietrznych państw członkowskich UE, wysyłając swoich funkcjonariuszy oraz sprzęt (głównie obserwacyjny i lotniczy). Operacje służą zarówno bieżącemu wsparciu w kontroli granic na odcinkach szczególnie zagrożonych, zwalczaniu przestępczości granicznej, jak również prewencji, doskonaleniu współdziałania i wymianie najlepszych praktyk.

Źródło: strazgraniczna.pl