XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej

1945

W dniu 26 września 2019 roku w Zakopanem odbył się XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Podczas Zjazdu zostały przedstawione sprawozdania przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG, wiceprzewodniczącego –skarbnika ZG NSZZ FSG, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG i przewodniczącego Rady Funduszu Prawnego.
Delegaci podczas swoich wystąpień krytycznie ocenili postępowanie osób, które zamieszczają w mediach społecznościach nieprawdziwe, zmanipulowane i szkalujące działalność Zarządu Głównego NSZZ FSG treści.
Zjazd jednogłośnie przyjął uchwałę, w której uznał takie postępowanie jako działanie na szkodę NSZZ FSG oraz godzące w jego dobre imię.

Zjazd odbył się dzięki finansowemu wsparciu, które udzieliła firma PZU.

NSZZ FSG składa serdeczne podziękowania PZU ŻYCIE SA za udzieloną pomoc i wsparcie przy organizacji Zjazdu.

Biuro ZG NSZZ FSG

Zdjęcia: własność ZG NSZZ FSG