W hołdzie poległym, pomordowanym oraz zaginionym żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza.

1212

W 80 – tą rocznicę sowieckiej napaści na Polskę w kościele pogarnizonowym Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza  „Sarny” na Ukrainie ponownie zabrzmiały podkute buty polskich pograniczników.

W dniu 22 września 2019 rok, po raz pierwszy od tragicznych wrześniowych dni 1939 roku we Mszy Świętej, a następnie nabożeństwie ekumenicznym w intencji poległych, pomordowanych oraz zaginionych żołnierzy KOP udział wziął poczet sztandarowy
w historycznych mundurach KOP,  wystawiony przez funkcjonariuszy Pododdziału Reprezentacyjnego Straży Granicznej z Nowego Sącza wraz ze sztandarem NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

W uroczystościach odbywających się w Sarnach  uczestniczyły również delegacje funkcjonariuszy i emerytów Straży Granicznej ze Śląskiego, Karpackiego, Nadbużańskiego Oddziału SG. Nie zabrakło także członków  Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, przedstawicieli Fundacji ,,Niepodleglość” z Lublina, uczestników  ,,Rajdu Wołyńskiego”, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej z Żywca, mieszkańców Sarn wraz
z zastępcą mera miasta oraz żołnierzy Armii Ukraińskiej, która obecnie stacjonuje w byłych koszarach Pułku KOP „Sarny”.

Miłym akcentem uroczystości był występ artystyczny ukraińskiej młodzieży,  uczącej się języka polskiego, która przybliżyła zebranym losy ludności Kresów II RP po 17 września 1939 roku. Uroczystość  objęta została po raz pierwszy patronatem przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

W dniu 21 września br. delegacja SG odwiedziła cmentarz w Mielnikach k. Szacka, gdzie pochowani zostali ekshumowani oficerowie KOP, żołnierzy WP i Policjanci zamordowani przez Sowietów w 1939 rok. Po wspólnej modlitwie pod przewodnictwem kapelana Śląskiego Oddziału SG zapalono znicze oraz złożono wiązankę kwiatów.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za  udział w uroczystości, a także Komendantowi Śląskiego i Karpackiego Oddziału SG za przychylność oraz pomoc w organizacji wyjazdu na Ukrainę.

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG

przy Śląskim OSG w Raciborzu