Wystąpienie Zarządu Głównego NSZZ FSG do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dodatkowych środków finansowych.

3251

W dniu wczorajszym tj. 20 czerwca br. do ministra Kamińskiego trafiło pismo, które jest konsekwencją podjętych przez Zarząd Główny NSZZ FSG decyzji.

W przedmiotowym piśmie Zarząd Główny NSZZ FSG zawnioskował o przyznanie Straży Granicznej dodatkowych środków finansowych, które pozwolą zwiększyć ilość funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymywania dodatku granicznego oraz wpłyną na wzrost dodatków i nagród dla delegowanych funkcjonariuszy. Istotnym zagadnieniem jest także pilna potrzeba poprawy sytuacji pionu operacyjno-śledczego w Straży Granicznej.

W kolejnych wystąpieniach Zarząd Główny NSZZ FSG będzie wnioskował o zmianę przepisów w zakresie: składników wchodzących w skład uposażenia zasadniczego, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz urlopu dodatkowego dla funkcjonariuszy orkiestry. Obecne przepisy powodują, że funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymują min. najniższe świadczenie motywacyjne za długoletnią służbę (od 15 roku służby), które zostało wprowadzone w 2023 roku. Natomiast dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej są krzywdzące dla funkcjonariuszy, albowiem powodują de facto sankcje wobec funkcjonariuszy, którym wina nie została udowodniona, co stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą domniemania niewinności.

Ponadto ZG NSZZ FSG będzie kontynuował działania mające na celu dalszy wzrost uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także wprowadzenie dodatku reprezentacyjnego dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach etatowych w Wydziale Odwodowym (Reprezentacyjnym) oraz Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Postulaty ZG NSZZ FSG mają na celu wzmocnienie formacji i jej funkcjonariuszy w realizacji zadań w ochronie granicy państwowej, w wyjątkowo trudnej sytuacji wynikającej z presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej, rekordowego wzrostu odpraw granicznych, ataków na funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trudnej sytuacji kadrowej, spowodowanej rekordową ilością odejść ze służby w 2023 roku.

Biuro ZG NSZZ FSG