Decyzja XVII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ FSG.

6963

W dniu 27 czerwca 2023 roku XVII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG postanowił ustalić wysokość składki członkowskiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej FSG w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) miesięcznie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, a dla emerytów i rencistów Straży Granicznej w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) miesięcznie.

Nowa wysokość składki obowiązywać będzie od dnia 1 października 2023 roku.

Biuro ZG NSZZ FSG