Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…) oraz ich rodzin;

3700

Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…) oraz ich rodzin;

2018_02_21_prośba do Komendanta Głównego SG ws. sporządzenia zestawień liczby funkcjonariuszy_art.15a.pdf