Rekomendacja Grupy Roboczej z 11.08.2016

428

Obradująca 11 sierpnia br. grupa robocza Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej na lata 2017 – 2020 przyjęła rekomendację do otrzymanego projektu ww. ustawy.

16 sierpnia 2016 roku rekomendacja została przekazana Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W skład grupy roboczej ds. ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej wchodzą przedstawiciele MSWiA, kierownictw poszczególnych służb resortu (Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR) oraz dziesięciu organizacji związkowych reprezentujących stronę społeczną. Treść rekomendacji została przyjęta bez głosów przeciwnych.