Protokół z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego

597

Protokół z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 6 maja 2016 r., podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka – Przewodniczącego Forum. Załącznik do protokołu stanowi Regulamin Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjęty na posiedzeniu Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 6 maja 2016 r.

Protokół.pdf