Propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2017 r.

458

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w Rada Ministrów przyjęła propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2017 r. w wysokości 2 000 zł z informacją o wskaźnikach makroekonomicznych.

00-Propozycja MW w 2017 r. 2000 zł.pdf

01 – załacznik 1 przeciętne wynagrodzenia w GN w 2015 r.xls

02 – Zał 2 tabl przecietne wydatki w i gr kwintylowej w 2015 r.pdf

03 – Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżet….doc

04 – Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżet…xls

05 – informacja_o_sytuacji_spoleczno-gospodarczej_kraju_w_2015.pdf

Protokół.pdf