List poparcia od Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias

589