Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej

331

W poniedziałek (15 listopada br.) rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy mają przede wszystkim zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego.

Poprawi się również bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania związane z ochroną granicy. W obszarze przygranicznym, na specjalnych zasadach, będą mogli pracować dziennikarze.

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/rada-ministrow-przyjela-projekt-nowelizacji-ustawy-o-ochronie-granicy-panstwowej