Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

1497

Informujemy, że w wykazie prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Projekt przewiduje podwyższenie wysokości świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca z 12 zł do 15 zł.

Ponadto zaproponowano następujące zmiany: – zwiększenie wartości pieniężnych norm wyżywienia: za zasadniczą normę wyżywienia tzw. „SZ” z 18 zł do 25 zł, a za lotniczą normę wyżywienia tzw. „ LOT” z 22 zł do 30 zł oraz zwiększenie uzupełnienia normy „SZ” z 3 zł do 4 zł; w konsekwencji zmianie ulegną także wartości pieniężne uzupełnionej o poszczególne kwoty normy „SZ” odpowiednio: z 25 zł do 32 zł, z 23 zł do 30 zł i z 21 zł do 29 zł; – podwyższenie wartości świadczenia pieniężnego: za normę „SZ” z 18 zł do 25 zł w przypadkach, o których mowa w art. 76 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy a za normę „LOT” z 22 zł do 30 zł w przypadkach, o których mowa w art. 76 ust. 7 pkt 3 ustawy.

https://www.gov.pl/web/mswia/wykaz-prac-legislacyjnych-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-obejmujacy-projekty-rozporzadzen-nad-ktorymi-beda-prowadzone-prace-w-ministerstwie-spraw-wewnetrznych-i-administracji3

Biuro ZG NSZZ FSG