Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zniżek na przejazdy pociągami.

3785

Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej działając na podstawie uchwały nr 39/XI/2022 Zarządu Głównego NSZZ FSG wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zawarcia z „PKP Intercity” SA umowy dotyczącej zakupu uprawnień do zniżek dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Inicjatywę NSZZ FSG o wprowadzeniu zniżek w wysokości 50% na przejazdy pociągami krajowymi „PKP Intercity” SA i innych przewoźników poza czasem służby bądź pracy popiera NSZZ Policjantów.

W powyższej sprawie w dniu 12 stycznia br. przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa i przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski spotkali się z wiceministrem Maciejem Wąsikiem.

W trakcie spotkania rozmawiano o zasadności wprowadzenia proponowanych rozwiązań z przeznaczeniem ich także dla funkcjonariuszy pozostałych służb podległych MSWiA oraz pracowników cywilnych.

Biuro ZG NSZZ FSG