Posiedzenie Zespołu MSWiA

6884

Podwyżki uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2023 roku, dodatki motywacyjne, stażowe, funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy, kwestie świadczeń mieszkaniowych, wprowadzenie dodatku stołecznego, zmiany zasad rozliczania podróży służbowych oraz dodatek „graniczny” były głównymi tematami wtorkowego spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

Podczas spotkania Zespołu powołanego w wyniku podpisanego porozumienia ze stroną związkową w dniu 24 września 2021 roku, wiceszef MSWiA przedstawił szacunkowe koszty wprowadzenia proponowanych zmian. Minister podkreślił, że ich wprowadzenie jest uzależnione od zabezpieczenia na ten cel środków, a ministerstwo podejmuje w tym zakresie działania. Ponadto przekazał, że zmiany w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy zostały dokonane zgodnie z zapowiedzią. Zmiana artykułu 15a dotyczy zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Minister Maciej Wąsik wyraził zgodę na rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem przepisów umożliwiających ewidencjonowanie (naliczanie) czasu podróży służbowych z bronią służbową w dniu wolnym od służby w Straży Granicznej i Policji, a także przedstawił propozycję modyfikacji zasad naliczania we wszystkich służbach mundurowych podległych MSWiA dodatku funkcyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 15 lat. Wiceminister zaproponował dokonanie analizy skutków finansowych ustalenia dolnej granicy wysokości dodatku funkcyjnego m.in. na poziomie: 25% i 30%. Zasadniczym celem wspólnie wypracowanych rozwiązań ma być zachęcenie doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie.

Strona związkowa zawnioskowała o wzrost uposażeń funkcjonariuszy podległych MSWiA od dnia 1 stycznia 2023 roku w wysokości co najmniej rekompensującej realny poziom inflacji, a także wprowadzenie dodatku progresywnego. W ocenie przedstawicieli strony związkowej propozycja wprowadzenia ,,dodatku stołecznego” powinna dotyczyć wszystkich służb podległych MSWiA z uwagi występujące w tym zakresie potrzeby.

Ponadto minister przedstawił propozycję ujednolicenia świadczeń mieszkaniowych w poszczególnych służbach podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji na wzór rozwiązań obowiązujących w CBA. Strona związkowa za zasadne uważa, że zmiana przepisów mieszkaniowych obowiązujących w służbach podległych MSWiA ma mieć na celu realną poprawę sytuacji mieszkaniowej funkcjonariuszy. Do czasu poznania szczegółowych założeń, które mają być przedstawione przez resort na kolejnym spotkaniu tę kwestię należy traktować w kategoriach zapowiedzi.

We wtorkowym (7 czerwca 2022 r.) spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w MSWiA; Mariusz Cichomski – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA; Dariusz Smarżewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA, Edward Zaremba – Pełnomocnik Ministra SWiA ds. związków zawodowych; Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Marcin Kolasa – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”; Krzysztof Hetman – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa; Piotr Malon – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.