Stanowisko NSZZ FSG w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu

492

Stanowisko NSZZ FSG do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
W odpowiedzi na arkusz uzgodnień nr FAX KG-TZ-63/V/15 z dnia 23 października 2015 roku do projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, informuję, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnosi o uwzględnienie następującej uwagi: aby wysokość pomocy mieszkaniowej i sposób jej obliczania ustalić w sposób analogiczny do odprawy mieszkaniowej przysługującej żołnierzom WP, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz. U. z 2015, poz. 746, 1322).

stanowisko NSZZ FSG do rozp. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu.pdf