Nowe zadania dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czy MSWiA zapewni też taki sam wzrost uposażeń dla SG jak w SOP?

2067

Funkcjonariusze Straży Granicznej ściągani są do Warszawy i Katowic, by wspomóc Służbę Ochrony Państwa w zabezpieczeniu państwowych uroczystości Decyzję w tej sprawie wydał osobiście szef MSWiA Joachim Brudziński.

W związku ze spotkaniem w Warszawie Prezydentów Formatu Bukaresztańskiego B9, uroczystymi obchodami w Warszawie 550lecia Sejmu oraz Konferencją Klimatyczną COP 24 w Katowicach (…) funkcjonariusze Straży Granicznej udzielą pomocy Służbie Ochrony Państwa w terminie od dnia 21 maja do dnia 10 grudnia. Zakres, miejsce i formy udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz liczbę skierowanych w tym celu funkcjonariuszy uzgodnią Komendant Służby Ochrony Państwa i Komendant Główny Straży Granicznej lub upoważnione przez nich osoby – zdecydował Brudziński. Zarządzenie w tej sprawie ukazało się 21 maja.   czytaj więcej…

źródło:https://wiadomosci.wp.pl