II Otwarte Mistrzostwa w Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej Straży Granicznej.

1394

W dniach 19-21.06.2018 r. w Mielniku odbyły się II Otwarte Mistrzostwa w Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej Straży Granicznej. W trakcie mistrzostw organizatorzy zainscenizowali realne zdarzenia w trakcie, których zawodnicy musieli wykazać się znajomością tematyki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej między innymi: zadławienia i zatrzymania krążenia u dziecka, porażenia prądem, rany postrzałowej i kłutej nożem, postępowaniem z osobą w stanie drgawkowym, czy też pomocy poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym.

Zawodnicy mieli również do wykonania zadanie, w którym liczyła się sprawność fizyczna podczas wdrapywania się na Górę Zamkową w Mielniku, gdzie na jej szczycie udzielali pierwszej pomocy. Po raz pierwszy zawodnicy zmierzyli się z zadaniem nocnym, podczas którego potrzebna była wiedza z ewakuacji i segregacji poszkodowanych w wypadku. W zawodach uczestniczyło 24 funkcjonariuszy z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W każdym zespole jedna z osób musiała posiadać tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem zawodów było nie tylko wyłonienie najlepszych drużyn posiadających niezbędną wiedzę i kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale również doskonalenie nabytych już umiejętności.

Mistrzostwa miały na celu sprawdzenie i podniesienie znajomości standardów postępowania, umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji ratowniczych. Codzienna służba pokazuje, jak niezbędna jest znajomość zasad udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Tylko w tym roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej interweniowali w kilkunastu przypadkach, gdzie życie i zdrowie ludzkie było zagrożone. Nad prawidłowym wykonywaniem czynności i przestrzeganiem warunków regulaminu zawodów czuwał zespół sędziów składający się z przedstawicieli białostockiego Pogotowia Ratunkowego i Straży Granicznej. Nieocenioną rolę odegrali również monieccy harcerze, którzy wcieli się w role osób poszkodowanych.

Pierwsze miejsce zdobyli funkcjonariusze z Placówki SG w Bobrownikach, drugie drużyna z Placówki SG w Krynkach, a trzecie zespół z Placówki SG w Narewce. Tytuł najlepszego triage przypadł plut. SG Natalii Grześ z Placówki SG w Narewce. Zawody odbyły się pod patronatem Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zostały zorganizowane przez Wydział Kadr i Szkolenia oraz Służbę Zdrowia przy Podlaskim Oddziale SG. Współorganizatorem był Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy POSG oraz Stowarzyszenie „Łączy nas granica”. Mistrzostwa odbyły się przy wsparciu finansowym Zarządu Głównego NSZZ FSG.