Nagranie konferencji prasowej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

1641

Warszawa, dn. 27 marca 2018 roku

Szanowne Koleżanki i Koledzy Funkcjonariusze!

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej interesy policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Celno-Skarbowej, pragnę przedstawić nagranie konferencji prasowej które odbyło się w warszawskiej siedzibie ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8 (sala nr 512 V piętro)  w dniu 27 marca 2018 r.

Jej celem jest zapoznanie opinii publicznej z problemami naszego środowiska i żądaniami, jakie w dniu 12 marca 2018 r. Federacja skierowała do Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów.

NAGRANIE VIDEO